เกมส์ทำแซนวิชแบบคู่


เกมส์ทำแซนวิชแบบคู่
รายละเอียด :
ทำ Panini หรือแซนวิชแบบคู่ให้ลูกค้าที่มาต่อคิวสั่ง ให้ถูกต้องและรวดเร็ว

วิธีการเล่น :
ทำ Panini หรือแซนวิชแบบคู่ให้ลูกค้าที่มาต่อคิวสั่ง ให้ถูกต้องและรวดเร็ว

- ดูว่าลูกค้าสั่งแซนวิธที่มีวัตถุดิบแบบไำหนบ้าง
- คลิ๊กที่ขอบขนมปังด้านล่าง แล้วคลิ๊กวัตถุดิบที่ได้มาให้ถูกต้อง
- คลิ๊กที่ขอบขนมปังด้านบนมาประกบ แล้วใช้มีดหั่นทั้ง 3 ครั้ง
- คลิ๊ํกที่จานแล้วลากเสิร์ฟให้ลูกค้า