เกมส์สร้างบ้านให้หมีขาว


เกมส์สร้างบ้านให้หมีขาว
รายละเอียด :
สร้างบ้านให้หมีขาว โดยคลิ๊กที่ไอคอนด้านขวา สร้างชิ้นส่วนแต่ละอย่างมาวาง ให้หมีขาวอยู่อย่างมีความสุข
วิธีการเล่น :
สร้างบ้านให้หมีขาว โดยคลิ๊กที่ไอคอนด้านขวา สร้างชิ้นส่วนแต่ละอย่างมาวาง ให้หมีขาวอยู่อย่างมีความสุข
Game Facebook PLAYFISH games Playfish: Play Social games with your friends on Facebook PetVille PetVille is Zynga’s other Facebook hit...
Powered by: MySpace Games The good old Mario Brother 3 This game has been played 100,900 times, and is 4 peoples' favourite game.