เกมส์ Candy Shoot ยิงลูกกวาดเกมส์ Candy Shoot ยิงลูกกวาด
รายละเอียด: เกมส์ Candy Shoot เหมือนเกมยิงฟอง แต่อันนี้ยิงลูกกวาด
วิธีการเล่น: เลื่อนเม้าส์เล็ง คลิกยิง