เกมส์ Capoeira Fighter


Capoeira Fighter
ต่อสู้กัน ครับ มันส์ ดี เล่นได้ 2 คนด้วย
วิธีการเล่น: (Player 1) ASDW to move G and H to punch V and B to kick (Player 2) Arrow keys for movement numpad 5 and 6 to punch numpad 2 and 3 to kick