จำรายการอาหาร ทดสอบความจำ


ทดสอบความจำ จำอาหารแต่ละจานไว้ดีๆ
วิธีเล่น ใช้เมาส์ลากอาหารแต่ละจานที่จำได้ไปประจำที่ ลองดูๆ